Eksperci, którzy wezmą udział w Konferencji Naukowej MET2023 na temat Metodologii Badań Statystycznych jako keynote speakers:
  • Prof. Partha Lahiri, University of Maryland, USA, dyrektor Joint Program in Survey Methodology,
  • Prof. Stefaan G. Verhulst (New York University, USA), współzałożyciel Governance Laboratory (The GovLab)
  • Prof. Xuming He, H.C. Carver Professor of Statistics, Prezydent Elekt International Statistical Institute


+ Image

Profesor Partha Lahiri jest dyrektorem Joint Program in Survey Methodology (JPSM) oraz profesorem Wydziału Matematyki na Uniwersytecie Maryland College Park (UMD), a także adiunktem w Instytucie Badań Społecznych na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor. Przed dołączeniem do UMD prof. Lahiri był profesorem statystyki Miltona Mohra na Uniwersytecie Nebraski w Lincoln. Jego zainteresowania badawcze obejmują statystyki ankietowe, statystyki bayesowskie, integrację danych i estymację małych obszarów. Opublikował ponad 80 artykułów w recenzowanych czasopismach, wygłosił 17 przemówień plenarnych/keynote i ponad 80 zaproszonych wykładów na profesjonalnych spotkaniach na całym świecie. Przez lata prof. Lahiri zasiadał w radzie redakcyjnej kilku międzynarodowych czasopism, w tym Journal of the American Statistical Association, Statistics in Transition New Series i Survey Methodology. Zasiadał w kilku komitetach doradczych, w tym w komitecie doradczym ds. spisu ludności Stanów Zjednoczonych i panelu Akademii Narodowej Stanów Zjednoczonych, a także był konsultantem organizacji międzynarodowych, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych i Bank Światowy.

Prof. Lahiri jest członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Statystycznego i Instytutu Statystyki Matematycznej oraz wybranym członkiem Międzynarodowego Instytutu Statystycznego. Otrzymał nagrodę SAE 2021 na 63. Światowym Kongresie Statystycznym, Satellite Meeting on Small Area Estimation, w uznaniu za całokształt wkładu w badania nad estymacją małych obszarów. Niedawno prof. Lahiri otrzymał Medal Jerzego Spławy-Neymana na wspólnej sesji III Kongresu Statystyki Polskiej i 2022 Międzynarodowego Stowarzyszenia Statystyki Oficjalnej (IAOS) w Krakowie za wybitny wkład w rozwój nauk statystycznych.


+ Image

Profesor Stefaan G. Verhulst jest współzałożycielem Governance Laboratory (The GovLab), centrum badań nad działaniami skoncentrowanymi na przekształcaniu procesu decyzyjnego z wykorzystaniem postępu naukowego i technologicznego - w tym danych i zbiorowej inteligencji. Jest także współzałożycielem i głównym doradcą naukowym The DataTank z siedzibą w Brukseli, który koncentruje się na tym, jak ponownie wykorzystać dane w inny sposób, aby służyły wspólnemu dobru. Ponadto jest profesorem badawczym w Center for Urban Science and Progress w Tandon School of Engineering na Uniwersytecie Nowojorskim; redaktorem naczelnym ogólnodostępnego czasopisma Data & Policy (Cambridge University Press); dyrektorem badawczym MacArthur Research Network on Opening Governance; przewodniczącym Data for Children Collaborative z Unicef; członkiem grupy ekspertów wysokiego szczebla przy Komisji Europejskiej ds. udostępniania danych między przedsiębiorstwami a rządem; oraz grupy ekspertów przy Eurostacie ds. wykorzystania danych sektora prywatnego w oficjalnych statystykach. Ponadto jest również członkiem grupy roboczej UNESCO ds. etyki informacyjnej; badaczem w Fundacji ISI; stypendystą VUB i członkiem SMIT na Wolnym Uniwersytecie Brukselskim (VUB) oraz starszym doradcą Fundacji Markle, w której spędził ponad dekadę jako szef badań. W 2018 r. został uznany za jednego z 10 najbardziej wpływowych naukowców w dziedzinie rządu cyfrowego na świecie (przez globalną platformę polityczną Apolitical).

Wcześniej na Uniwersytecie Oksfordzkim był kierownikiem katedry UNESCO w dziedzinie prawa i polityki komunikacyjnej oraz współzałożycielem i kierownikiem programu w zakresie porównawczego prawa i polityki medialnej w Centrum Studiów Społeczno-Prawnych. Był stypendystą społeczno-prawnym w Wolfson College i nadal jest emerytowanym stypendystą w Oksfordzie. Przez kilka lat wykładał również w London School of Economics oraz był współzałożycielem i współdyrektorem International Media and Info-Comms Policy and Law Studies (IMPS) na University of Glasgow School of Law.

Publikował szeroko - w tym siedem książek - a jego pisma i prace pojawiły się w Harvard Business Review, Stanford Social Innovation Review, Project Syndicate, Wall Street Journal i The Conversation (wśród wielu innych). Jest regularnie proszony o prezentowanie na międzynarodowych konferencjach, w tym na przykład TED, Collision i UN World Data Forum. Z jego porad korzystały liczne organizacje, w tym WorldBank, IDB, CAP, USAID, DFID, IDRC, AFP, Komisja Europejska, Rada Europy, Światowe Forum Ekonomiczne, UNICEF, OECD, UN-OCHA, UNDP, UNESCO i kilka innych międzynarodowych i krajowych organizacji prywatnych i publicznych. Jest także instruktorem Linkedin Learning, starającym się zdemokratyzować praktykę zarządzania danymi na całym świecie.


+ Image

Xuming He został mianowany na stanowisko przewodniczącego Wydziału Statystyki i Nauki o Danych na Uniwersytecie Waszyngtońskim w St. Louis. Obecnie zasiada w Radzie Powierniczej Narodowego Instytutu Statystyki w USA i będzie pełnił funkcję prezesa (2023-2025) Międzynarodowego Instytutu Statystycznego. W latach 2011-2023 pełnił funkcję profesora statystyki H.C. Carvera na Uniwersytecie Michigan, a w latach 2003-2005 był dyrektorem programowym ds. statystyki w National Science Foundation (USA). Jego zainteresowania badawcze obejmują szerokie obszary statystyki odpornej, semiparametrycznego modelowania regresji i wnioskowania po selekcji. Jego interdyscyplinarne badania mają na celu promowanie lepszego wykorzystania statystyki w naukach biologicznych, badaniach klimatu, badaniach nad wstrząsami mózgu i badaniach społeczno-ekonomicznych.

Profesor jest znany na całym świecie ze swojej działalności naukowej i profesjonalnego przywództwa. Jest byłym redaktorem Journal of the American Statistical Association (JASA) i wybranym członkiem American Association for the Advancement of Science (AAAS). Otrzymał wiele innych wyróżnień i nagród, w tym Medallion Lecturer (2007) od Institute of Mathematical Statistics, Distinguished Achievement Award (2015) od International Chinese Statistical Association, Distinguished Faculty Achievement Award (2021) od University of Michigan, Founders Award (2021) od American Statistical Association oraz Carver Medal (2022) od Institute of Mathematical Statistics.

Patroni medialni