Przewodniczący Komitetu

dr Dominik Rozkrut – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego


Członkowie Komitetu

dr hab. Jacek Batóg, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego
dr hab. Iwona Bąk, prof. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
prof. dr hab. Tadeusz Borys
dr hab. Joanna Dębicka, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
prof. dr hab. Czesław Domański
prof. dr hab. Henryk Domański
prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar
prof. dr hab. Elżbieta Gołata
prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz
prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
dr hab. Alina Jędrzejczak, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
prof. dr hab. Grzegorz Kończak
dr hab. Katarzyna Kopczewska, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Irena E. Kotowska
prof. dr hab. Mirosław Krzyśko
prof. dr hab. Zofia Barbara Liberda
dr hab. Krzysztof Marczewski, prof. Szkoły Głównej Handlowej
dr hab. Małgorzata Markowska, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
prof. dr hab. Włodzimierz Okrasa
prof. dr hab. Tomasz Panek
prof. dr hab. Józef Pociecha
prof. dr hab. Andrzej Sokołowski
prof. dr hab. Mirosław Szreder
dr hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego
prof. dr hab. Waldemar Tarczyński
prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot
dr hab. Paweł Ulman, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
prof. dr hab. Marek Walesiak
prof. dr hab. Janusz Wywiał
dr Bohdan Wyżnikiewicz
prof. dr hab. Anna Wziątek-Kubiak

Patroni medialni